Ett särskilt tortyrbrott

Skriftlig fråga 2020/21:3228 av Johan Pehrson (L)

Johan Pehrson (L)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Sverige har, i enlighet med FN:s konvention mot tortyr (SÖ 1986:1) från 1984, åtagit sig att straffbelägga tortyr. I juni 2014 gav den dåvarande alliansregeringen en utredning i uppdrag att utreda behovet av ett särskilt tortyrbrott i svensk rätt. Utredningen redovisade sina slutsatser i september 2015 (Ds 2015:42).

Utredningen kom fram till att det finns ett behov av ett särskilt tortyrbrott och lämnade konkreta lagförslag till hur ett sådant brott skulle utformas samt förslag till regler om universell jurisdiktion. Remissbehandlingen avslutades i januari 2016.

Det har sedan dess gått över fem år utan att regeringen har återkommit till riksdagen med sina slutsatser.

Frågan berörs nu senast i den aktuella prop. 2020/21:204 Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt. Där nämns dock bara kortfattat att utredningens förslag ”bereds i Regeringskansliet” (s. 109).

Jag vill därför fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

När kommer regeringen att avsluta beredningen av frågan om införandet av ett särskilt tortyrbrott i svensk rätt?

Frågan är inlämnad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2021-06-15 Inlämnad: 2021-06-15 Anmäld: 2021-06-16 Sista svarsdatum: 2021-06-23 Inte besvarad: 2021-06-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga