Ett omstartspaket till Zimbabwe

Skriftlig fråga 2007/08:364 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 28 november

Fråga

2007/08:364 Ett omstartspaket till Zimbabwe

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Situationen i Zimbabwe visar ett land i djup ekonomisk kris. Inflationen är hög och arbetslösheten ligger på hela 60–80 procent. Miljoner människor befinner sig utomlands. Hälso- och sjukvården samt utbildningssystemet är hårt drabbat. Medellivslängden beräknas till 36 år. Landet präglas av ett repressivt samhällsklimat. Militariseringen av samhället liksom omfattningen av det statliga våldet ökar. Så dialogen mellan Movement for Democratic Change, MDC, som största oppositionspartiet och president Robert Mugabe som företräder regeringspartiet Zanu-PF är välkommen. Förhoppningar finns om en uppgörelse. Dialogen bör understödjas. Utarbetande av ett så kallat omstartspaket skulle kunna vara en konkret insats.

En redovisning av ett sådant paket redan nu skulle vara ett konstruktivt stöd till dialogen och vid en uppgörelse kunna sättas in utan dröjsmål för att främja demokrati och mänskliga rättigheter samt humanitära behov. Sverige bör ta initiativ till ett omstartspaket för Zimbabwe.

Avser statsrådet Gunilla Carlsson att ta initiativ till ett omstartspaket till Zimbabwe som stöd för den pågående dialogen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-11-28 Anmäld: 2007-11-28 Besvarad: 2007-12-04 Svar anmält: 2007-12-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-12-04)