Ett och samma ledningssystem för fler av EU:s stridsgrupper

Skriftlig fråga 2007/08:688 av Widman, Allan (fp)

Widman, Allan (fp)

den 1 februari

Fråga

2007/08:688 Ett och samma ledningssystem för fler av EU:s stridsgrupper

av Allan Widman (fp)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Att utveckla och organisera multinationella stridsgrupper har visat sig dyrare och mer tidsödande än vad både Nato:s och EU:s medlemsländer förutsåg när de initierade koncepten Nato Response Force (NRF) respektive EU Battle Group (EU BG).

En av de mer kvalificerade uppgifterna för de medlemsländer, som är ansvariga för ett sammanhållet multinationellt truppbidrag, är att ta fram ett interoperabelt ledningssystem, ett skräddarsytt ledningssystem som sedan används under stridsgruppens sex månader långa beredskapsperiod.

För att effektivisera iståndsättandet av framtida omgångar av NRF så beslöt Nato under hösten 2007 att gemensamt utveckla och förbandssätta ett enhetligt ledningssystem, som ska kunna användas av alla framtida NRF-rotationer.

Vad avser försvarsministern att vidta för åtgärder, så att också de stridsgrupper som Sverige eventuellt ansvarar för i framtiden kan använda sig av ett internationellt gemensamt ledningssystem?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-02-01 Anmäld: 2008-02-01 Besvarad: 2008-02-06 Svar anmält: 2008-02-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-02-06)