Ett nordiskt elcertifikatssystem

Skriftlig fråga 2015/16:154 av Rickard Nordin (C)

Rickard Nordin (C)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Det svensk-norska systemet för elcertifikat är unikt. Att ha ett marknadsbaserat stödsystem för förnybar energi som sträcker sig över nationsgränser är ovanligt i vår omvärld. Samtidigt är det naturligt att samarbeta ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, speciellt som våra länder är sammankopplade både fysiskt genom elnätet och marknadsmässigt i form av den gemensamma elbörsen Nordpool.

Samtidigt är fler länder medlemmar av Nordpool än som finns med i elcertifikatssystemet. Enligt uppgifter undersöker nu Finland hur deras framtida system för förnybar elproduktion ska utformas. Att bruka gemensamma system skapar samhällsnytta och minskar de samhällsekonomiska kostnaderna för åtgärderna.

Min fråga till statsrådet Ibrahim Baylan är med anledning av detta:

 

Förs det några diskussioner med Finland, eller andra länder anslutna till Nordpool, om att ingå i ett framtida elcertifikatssystem, och hur går de diskussionerna i så fall?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-10-19 Överlämnad: 2015-10-20 Anmäld: 2015-10-21 Svarsdatum: 2015-10-28 Sista svarsdatum: 2015-10-28
Svar på skriftlig fråga