Ett nationellt digitalt system för bygglov

Skriftlig fråga 2017/18:647 av Thomas Strand (S)

Thomas Strand (S)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Företag vill ha en effektiv bygglovshantering. Särskilt viktigt är att reglerna är enhetliga och att beslutsprocessen är förutsägbar. Flera studier har dock visat att skillnaderna mellan kommuners bygglovshantering är stora när det gäller handläggningstider, avgifter och effektivitet.

Av en nyligen publicerad rapport från Teknikföretagen, Analog bygglovshantering bromsar företag – En kartläggning av kommunernas digitala service för bygglovsansökningar​, framgår att företag är minst nöjda med den kommunala myndighetsutövningen vad gäller bygglov och att missnöjet ökar.

Vi ska ha höga ambitioner när det gäller den offentliga sektorns digitalisering. Tyvärr saknas dock i stor utsträckning nationella digitala lösningar när det gäller bygglov. Teknikföretagens kartläggning visar att skillnaderna mellan kommunerna är stora. I sju av tio kommuner är det inte ens möjligt att ansöka om bygglov med e-legitimation. Ett antal kommuner använder sig fortfarande av pappersblanketter.

Utvecklingen av nationella och digitala tjänster för bygglov har kommit betydligt längre i Norge och Danmark.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

Vad avser statsrådet och regeringen att göra för att tillsammans med kommunerna, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och berörda myndigheter arbeta för att införa ett nationellt och digitalt system för bygglov?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-01-24 Överlämnad: 2018-01-24 Anmäld: 2018-01-25 Sista svarsdatum: 2018-01-31 Svarsdatum: 2018-02-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga