Ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen

Skriftlig fråga 2013/14:554 av Fredrik Lundh Sammeli (S)

Fredrik Lundh Sammeli (S)

till Statsrådet Maria Arnholm (FP)

 

I dagarna levererade TCO sitt femtonde pappaindex, som visar på en svag ökning. Sverige är ett av de länder i världen där barn har de bästa förutsättningarna att växa upp. Det är resultatet av en generös och flexibel föräldraförsäkring, en förskola av hög kvalitet, barnbidrag till alla barn och kostnadsfri mödra- och barnhälsovård. Men klyftorna ökar i samhället och införandet av exempelvis vårdnadsbidrag har cementerat gamla könsroller. Med regeringens förda politik har också situationen försämrats för föräldrar som är hemma för att ta hand om sjuka barn. Den som tjänar mest, oftast pappan, fortsätter att jobba, medan den som tjänar mindre, mamman, är hemma och vårdar barn. I dag tar mammorna ut 75 procent av föräldrapenningdagarna och utgör 92 procent av dem som använder vårdnadsbidraget. Samtidigt har Sverige fallit från första till fjärde plats i World Economic Forums jämställdhetsrankning.

Regeringens jämställdhetsbonus har inte bidragit till något nämnvärt trendbrott på området och mer måste till för att uppnå ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen. Det finns starka argument för en mer jämställd föräldraförsäkring. Ett barn behöver en nära relation till båda sina föräldrar. En mer jämställd föräldraförsäkring behövs också för att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Den behövs för att stärka mäns rättigheter som föräldrar och den behövs för att samhället på ett bättre sätt ska kunna ta vara på kvinnors utbildning och kompetens i arbetslivet.

Min fråga till statsrådet Arnholm är: Hur tänker statsrådet komma till rätta med det ojämställda uttaget av dagens föräldraförsäkring?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-04-04 Överlämnad: 2014-04-07 Sista svarsdatum: 2014-04-16 Besvarad: 2014-04-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga