ett jämställt försvar

Skriftlig fråga 2000/01:461 av Jóhannesson, Berit (v)

Jóhannesson, Berit (v)

den 15 december

Fråga 2000/01:461

av Berit Jóhannesson (v) till statsminister Göran Persson om ett jämställt försvar

Under ett antal år har statsminister Göran Persson i regeringsförklaringen tagit upp jämställdheten som ett prioriterat område.

"Jämställdhet är i Sverige ett prioriterat område. (@ @ @) Jämställdhet handlar om rättvisa och fördelning av ekonomisk och politisk makt. Det handlar om demokrati, om att värdera kvinnor och män lika. Det handlar om att bryta den samhällsstruktur som fortfarande råder och som varje dag säger oss att: män är norm och kvinnor undantag, män är överordnade och kvinnor underordnade samt att män har stor makt, kvinnor liten". (Ur skr. 1999/2000:24)

Den militära strukturen är av tradition mycket starkt bunden till de konventioner och normer som beskrivs ovan. Ett uttryck för detta är de uppgifter i Värnpliktsnytt (17/18 december 2000) avseende ett bordellbesök efter Natoövningen Baltops i Kiel i somras. Försvarsministern som är ytterst ansvarig för försvarsmaktens jämställdhetsarbete menar, enligt tidningen, att närmare detaljer omkring sexhandeln "är det försvarsmaktens och marinens sak att handskas med ".

Vilka åtgärder har statsministern för avsikt att vidta för att det prioriterade området jämställdhet även ska inkludera försvarspolitiken?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-12-15 Besvarad: 2000-12-20 Anmäld: 2001-01-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-12-20)