Ett jämställt föräldraskap

Skriftlig fråga 2013/14:236 av Karlsson, Annelie (S)

Karlsson, Annelie (S)

den 18 december

Fråga

2013/14:236 Ett jämställt föräldraskap

av Annelie Karlsson (S)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

I debatten om ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen hörs ofta argument om familjers valfrihet. Valfriheten är dock begränsad, då man tydligt ser att det är inkomstskillnader och utbildningsbakgrund som utgör de största skillnaderna i uttagsmönstret.

Ofta hörs självfallet också argument om arbetsmarknadens villkor, om gamla normer och en tradition som gör kvinnan till den som har huvudansvar för familjen och mannen till den som har huvudansvar för familjens försörjning.

Dessutom är en konsekvens av det ojämna föräldraskapet under barnens första år att barn som växer upp med föräldrar på olika adresser oftare har sitt boende hos sin mamma, som då har varit den förälder som haft det största ansvaret under barnets första levnadsår.

Det är mycket oroande att barn växer upp med så olika förutsättningar. Det är heller inte rimligt att föräldrars utbildningsbakgrund och inkomst avgör barns självklara rätt att växa upp med båda sina föräldrar.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att skapa bättre förutsättningar för ett jämställt föräldraskap för barnens skull, där båda föräldrarna har samma självklara roll i barnets liv?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-12-18 Anmäld: 2013-12-18 Svar anmält: 2014-01-14 Besvarad: 2014-01-14
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-14)