Ett förvar i norra Sverige

Skriftlig fråga 2019/20:46 av Maria Malmer Stenergard (M)

Maria Malmer Stenergard (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Det finns i dag inte något förvar i Sverige norr om Gävle. Det ställer till stora problem för Polismyndigheten, som tvingas ombesörja långa transporter av personer utan rätt att vistas i Sverige och som har påträffats av polis.

Det har länge funnits planer på ett nytt förvar i norra Sverige, men ett sådant förvar har inte blivit verklighet.

Att döma av regeringens budgetproposition för 2020 kommer det att dröja ytterligare innan ett nytt förvar i norra Sverige finns på plats. I budgetpropositionen för 2020 står att medel föreslås för att bibehålla nuvarande kapacitet vad gäller antalet förvarsplatser. Det kan inte tolkas på annat sätt än att regeringen inte har gett de ekonomiska förutsättningar som är nödvändiga för en ny förvarsverksamhet norr om Gävle. 

Min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson är:

 

När i tiden kommer ett nytt förvar i norra Sverige att finnas på plats?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-24 Överlämnad: 2019-09-25 Anmäld: 2019-09-26 Svarsdatum: 2019-10-02 Sista svarsdatum: 2019-10-02
Svar på skriftlig fråga