Ett demokratiskt samhälle byggt på samtal

Skriftlig fråga 2005/06:1685 av Qarlsson, Annika (c)

Qarlsson, Annika (c)

den 23 maj

Fråga 2005/06:1685 av Annika Qarlsson (c) till statsrådet Jens Orback (s)

Ett demokratiskt samhälle byggt på samtal

Jag har mött fantastiska ungdomar som engagerat sig i sina egna, kompisars, släktingars och grannars liv. Det har vuxit fram fantastiska projekt där man med hjälp av dialog och samtal stärker sig själv och sin omgivning. I dessa projekt hanterar ungdomarna svåra frågor som hederskultur, kriminalitet och att vända negativt ledarskap till något positivt istället. De leder processer med jämnåriga som leder till mycket positiva resultat. Tyvärr är många av dessa ungdomar arbetslösa och är frustrerade över att inte få bidra med det som de ser behövs i deras omgivning. De ser i sina kamratkretsar att det är många som har svårt att få riktiga jobb och det är frestande att söka sig snabba vägar, via kriminalitet och svartjobb, för att få ta steget ut i vuxenvärlden. Statsrådet Orback har pratat om stora satsningar för en bättre integration. Finns det någonstans som dessa ungdomar kan få bli en del av denna satsning och därmed få chans att jobba vidare med de här projekten som just dessa ungdomar tagit initiativ till?

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att dessa ungdomars projekt ska komma fler till del?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-05-23 Anmäld: 2006-05-24 Besvarad: 2006-05-30 Svar anmält: 2006-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-30)