Ett avskaffande av preliminärskatten

Skriftlig fråga 2018/19:382 av Robert Hannah (L)

Robert Hannah (L)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I dag förväntas företag betala skatt för inkomster som de tror att de kommer att tjäna. Detta i stället för det givna, att beskatta de belopp som företagaren verkligen har bokfört som intäkter. I England och i andra länder fungerar den retroaktiva beskattningen väl. Det torde den även göra i Sverige.

Vinsterna med reformen är tydlighet för företagen och myndigheterna samt minskad byråkrati och därmed administrativa utgifter för skattebetalarna. Till detta kommer att de välfärdsskapande företagen slipper agera bank åt staten och inbetala belopp i förväg som sedan kanske inte når upp till den verkliga intäkten.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern och regeringen att avskaffa preliminärskatten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-03-12 Överlämnad: 2019-03-12 Anmäld: 2019-03-13 Svarsdatum: 2019-03-20 Sista svarsdatum: 2019-03-20
Svar på skriftlig fråga