Etniska och religiösa vårdcentraler

Skriftlig fråga 2007/08:1570 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 21 augusti

Fråga

2007/08:1570 Etniska och religiösa vårdcentraler

av Carina Hägg (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Friskolor tenderar att dela upp barn efter föräldrars inkomst, religiös och etnisk tillhörighet. Detta riskerar att leda till ökat utanförskap, skillnader i förutsättningar för undervisning och begränsa flickors rätt till självständiga val. Deras rättigheter minskar.

Och nu vill Moderaterna driva den här bekymmersamma utvecklingen ännu längre. Det kommer djupt oroande uppgifter om Vårdval Stockholm, då landstingets borgerliga majoritet planerar att införa etniska och religiösa vårdenheter. Sverige har att leva upp till åtagande om nationella minoriteter och ursprungsbefolkning. Nu ska tillhörighet till nationella minoriteter, etniska grupper och religion avgöra val av vårdcentral.

Etniskt och religiöst inriktade vårdcentraler skulle försämra sjukvården bland människor, för vilka sjukvården varit en av få kontakter med det svenska samhället. Religiöst ledda vårdcentraler med en restriktiv syn på abort och preventivmedel skulle nu få ansvaret för att ge stöd till flickor och kvinnor just i dessa frågor. Invandrarkvinnor kommer att tillhöra förlorarna, om denna förändring genomförs.

Min fråga till statsminister Fredrik Reinfeldt är om han avser att verka för ett stopp för möjligheten att patienter inom hälso- och sjukvården ska delas upp utifrån tillhörighet till nationell minoritet, ursprungsbefolkning, etnicitet eller religion.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-08-21 Anmäld: 2008-08-28 Besvarad: 2008-09-04 Svar anmält: 2008-09-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-04)