etnisk rensning i Kosovo

Skriftlig fråga 1999/2000:126 av Jóhannesson, Berit (v)

Jóhannesson, Berit (v)

den 28 oktober

Fråga 1999/2000:126

av Berit Jóhannesson (v) till utrikesminister Anna Lindh om etnisk rensning i Kosovo

En av anledningarna till att Nato fällde bomber över Jugoslavien sades vara att förhindra den etniska rensningen i Kosovo. I dag är FN på plats i bland annat samma syfte. Trots detta fortsätter den etniska rensningen. Under den senaste månaden har vi nåtts av uppgifter om angrepp mot serber och romer i Kosovo. Attentat mot flyktingar, hot och våld mot serber och romer förekommer så gott som dagligen. Senast i går anföll kosovoalbaner en serbisk flyktingkonvoj som var under FN:s beskydd. En talesman för UNHCR betraktade angreppet som "förfärligt" (Svenska Dagbladet den 28 oktober 1999.) Detta visar att man i Kosovo inte lyckats förhindra den etniska rensningen och skydda befolkningen.

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidtaga för att förhindra fortsatt etnisk rensning i Kosovo?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-10-29 Anmäld: 1999-11-02 Besvarad: 1999-11-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-11-10)