etnisk diskriminering av arbetssökande

Skriftlig fråga 2004/05:1325 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 24 mars

Fråga 2004/05:1325

av Luciano Astudillo (s) till statsrådet Jens Orback om etnisk diskriminering av arbetssökande

En förskollärare med utländsk bakgrund svarar på en platsannons via fax. Förskolläraren ringer upp arbetsgivaren för att kontrollera att ansökan kommit fram och uppfattar sig få ett jakande svar. Arbetsgivaren sätter kort därefter ut en ny platsannons och anställer en person med svensk bakgrund.

Är detta etnisk diskriminering? Nej, säger Arbetsdomstolen i en nyligen avkunnad dom. Arbetsgivaren hävdar nämligen att man aldrig fått ansökan.

Oavsett vad som hänt i detta enskilda fall väcker händelsen vissa frågor. Hur ska en arbetsgivare någonsin kunna dömas för diskriminering om denne bara kan hävda att den aldrig tagit del av ansökan? En arbetsgivare skulle kunna kasta alla ansökningar från till exempel kvinnor, invandrare eller funktionshindrade och sedan hävda att man inte sett dem.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Jens Orback:

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att liknande situationer inte ska uppkomma igen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-03-24 Anmäld: 2005-03-24 Besvarad: 2005-04-05 Svar anmält: 2005-04-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-04-05)