Etiska riktlinjer och karenstider

Skriftlig fråga 2012/13:641 av Karlsson, Anders (S)

Karlsson, Anders (S)

den 3 juli

Fråga

2012/13:641 Etiska riktlinjer och karenstider

av Anders Karlsson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Det är viktigt att staten har etiska riktlinjer för de företag den anlitar för olika uppgifter. Företag med medarbetare eller delägare som agerat oetiskt bör inte anlitas utifrån någon form av karenstid från det att oetiska handlingar förevarit.

Ett antal advokater knutna till en känd advokatfirma var år 2007 ytterst aktiva kring så kallade Peru-upplägg, en form av skatteplanering via bolag i Peru. Sammanlagt uppgavs att Skatteverket hittade 120 personer som via bolag i Peru lyckats kringgå att betala skatt i Sverige. Skattesatsen blev därmed låga 4,1 procent. Skattebortfallet uppgavs röra sig runt 900 miljoner kronor totalt. När Peru-uppläggen blev föremål för Skatteverkets uppmärksamhet tvingades en av advokaterna att lämna ordförandeposten i AMF Pensions styrelse. I mars 2013 fann kammarrätten att advokaternas handlande inte skulle prövas mot skatteflyktslagen. Dessutom hade tidsfristen för eftertaxering löpt ut och utdelningen blev därför inte föremål för beskattning. Det hela kan sammanfattas med att de kom undan det vill säga slapp betala skatt i den omfattning som egentligen borde ha betalats.

Advokatbyrån har anlitats av statsrådet som juridisk rådgivare vid försäljningen av Vectura. Att företag med delägare och anställda som agerat oetiskt får uppdrag av staten är inte rimligt. Staten måste ha etiska riktlinjer för de företag som anlitas och definitivt en karenstid från den tidpunkt de agerat oetiskt fram till då de kan komma i fråga för uppdrag.

Vilka etiska riktlinjer har statsrådet för de uppdragstagare som anlitas och avser statsrådet att införa en karenstid för företag med oetiskt agerande delägare och medarbetare?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-07-03 Besvarad: 2013-08-06 Svar anmält: 2013-08-15 Anmäld: 2013-08-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-08-06)