Etiska konsumtionsval inom Regeringskansliet

Skriftlig fråga 2006/07:1038 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 13 april

Fråga

2006/07:1038 Etiska konsumtionsval inom Regeringskansliet

av Carina Hägg (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Social och etisk märkning har en viktig roll för att informera och göra konsumenter medvetna om globala rättvisefrågor. Föreningen Rättvisemärkt har erhållit statsbidrag för denna opinionsbildning. Allmänhetens kännedom om rättvisemärkt ökade också med 15 procent under förra året. Under april månad genomförs en tvåveckorskampanj. Genom denna informationssatsning kan ännu fler få möjlighet att upptäcka rättvisemärkt. Konsumtion för global rättvisa med fokus på arbetsförhållanden i globala produktions- och leverantörskedjor bidrar till fokus på mänskliga rättigheter. Initiativet Globalt ansvar, märkning nationellt och inom EU, kan bidra till hållbar konsumtion. Men regeringen kan också öka etiska konsumtionsval genom riktlinjer för upphandling inom Regeringskansliet.

Jag vill fråga vilka åtgärder ministern är beredd att vidta för att utforma en strategi för etiska konsumtionsval inom Regeringskansliet.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-04-13 Anmäld: 2007-04-13 Besvarad: 2007-04-18 Svar anmält: 2007-04-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-04-18)