Etiopien

Skriftlig fråga 2008/09:943 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 15 maj

Fråga

2008/09:943 Etiopien

av Ameer Sachet (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Statsrådet förefaller ha en motsägelsefull hållning i fråga om Etiopien. I regeringens skrivelse om biståndspolitiken står det under beskrivningen av läget i Afrika söder om Sahara följande: Avseende den demokratiska utvecklingen kan vissa framsteg skönjas, även om demokratiseringsprocessen ofta uppvisar en motsägelsefull bild och stora utmaningar kvarstår. Val har under 2008 hållits i bl.a. Etiopien (lokalval), Moçambique, Rwanda, Zambia och Zimbabwe. På regeringens hemsida med länderfakta redovisas under Etiopien övergreppen mot oppositionspolitikern Birtukan Mideksa. Ändå skriver regeringen: Samtidigt är det etiopiska parlamentet nu mer pluralistiskt, med runt en tredjedel av ledamöterna representerande oppositionspartier. Avslutningsvis presenteras så det faktum att det etiopiska parlamentet den 6 januari 2009 antog en ny lag som reglerar enskilda organisationers verksamhet i Etiopien. Enligt lagen får enskilda organisationer som får mer än 10 procent av sin finansiering från utlandet inte längre arbeta inom områden som omfattar bland annat mänskliga rättigheter, gender, barns och funktionshindrades rättigheter, konfliktlösning och arbete med effektivisering av rättsväsendet. Efter detta beslut kan man knappast påstå att Etiopien gör demokratiska framsteg och att pluralism växer fram. I stället är det mönstret från Mugabes auktoritära styre i Zimbabwe som känns igen. Genom att försvåra, undertrycka och demonisera utländska kontakter ska inhemsk kritik och opposition kuvas.

Vilka initiativ avser utrikesministern själv och via EU att ta för att motverka Etiopiens alltmer auktoritära och diktatoriska styre?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-15 Anmäld: 2009-05-15 Besvarad: 2009-05-20 Svar anmält: 2009-05-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-20)