Etiopien och fredsavtalet

Skriftlig fråga 2004/05:1621 av Osman Sherifay, Mariam (s)

Osman Sherifay, Mariam (s)

den 16 maj

Fråga 2004/05:1621

av Mariam Osman Sherifay (s) till statsrådet Carin Jämtin om Etiopien och fredsavtalet

Länderna på Afrikas horn tillhör världens allra fattigaste länder, och den humanitära situationen är svår. Förutom detta präglas regionen av interna samt gränsöverskridande konflikter.

Gränsen mellan Etiopien och Eritrea bevakas av en fredsbevarande FN-styrka sedan ett fredsavtal antogs av länderna 2000. Sverige bedriver genom Sida ett långsiktigt bilateralt utvecklingssamarbete med Etiopien. Områden av särskild prioritet i det svenska biståndet till Etiopien är demokrati och mänskliga rättigheter, landsbygdsutveckling, hälsa, samt utbildning.

Det står nu klart att Etiopien inte håller sin del av fredsavtalet gentemot Eritrea.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga ansvarigt statsråd om inte Sverige kan söka att påverka Etiopiens tvivelaktiga agerande genom vårt bilaterala utvecklingssamarbete, samt genom EU.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2005-05-16 Anmäld: 2005-05-17 Besvarad: 2005-05-26 Svar anmält: 2005-05-27
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-05-26)