Etikprövningsmyndighetens handläggningstider

Skriftlig fråga 2019/20:1431 av Lotta Olsson (M)

Lotta Olsson (M)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Coronapandemin har på många sätt lamslagit vårt land. Vår sjukvård har fått ställa om helt vilket innebär att den planerade sjukvården går på sparlåga i syfte att ta hand om akut sjuka.

Vi kommer därmed att efter pandemin ha en hög vårdskuld. Vår ekonomi försämras radikalt av att människor inte jobbar som vanligt, vilket beror på olika restriktioner till följd av pandemin samt en minskad efterfrågan och handel.

Detta kommer att bli kostsamt på många sätt, dels ekonomiskt men också socialt samt kostsamt för vår hälsa i samhället.

För att på ett tryggt sätt kunna starta samhället igen är tester i olika form viktiga. Tester som visar om man har coronavirus just nu, men kanske ändå viktigare om man har haft det och kan betecknas som icke smittsam och därmed varken kan bli sjuk själv eller smitta andra.

Etikprövningsmyndigheten har nu en viktig roll att arbeta snabbt och säkert med de ansökningar om olika forskningsprojekt som kommer in för att inte förhindra eller försena viktig forskning på området i nuvarande läge.

Nu finns uppgifter om att Etikprövningsmyndigheten har långa handläggningstider och att detta förhindrar att samhällsviktig forskning kommer igång.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

På vilket sätt kommer statsrådet att tillse att även Etikprövningsmyndigheten arbetar på ett effektivt och snabbt sätt i dessa kristider?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-05-27 Överlämnad: 2020-05-27 Anmäld: 2020-05-28 Svarsdatum: 2020-06-03 Sista svarsdatum: 2020-06-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga