etik- och tillväxtsamtal

Skriftlig fråga 2003/04:745 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 13 februari

Fråga 2003/04:745

av Maria Larsson (kd) till statsminister Göran Persson om etik- och tillväxtsamtal

I en intervju med TT före jul hävdade statsministern att det politiska utrymmet för att göra något gynnsamt för näringslivet inte är särskilt stort i dag på grund av alla skandaler.

Regeringen har tillsatt en förtroendekommission för att bland annat föra samtal om etik med näringslivet. I direktiven står det klart och tydligt att kommissionen ska "etablera en dialog med näringslivets ägare och företrädare om dagens situation när det gäller förtroendet för näringslivet".

I dagarna har det framkommit i medierna att kommissionens huvudsekreterare fått sparken just för att han ville samtala om etik med företrädare för näringslivet. På en fråga om han inte är för en debatt om moral och etik svarar Förtroendekommissionens ordförande Erik Åsbrink: "Nej, jag har inget behov av det."

Samtidigt som regeringen ställer krav på näringslivet att delta i samtal om etik för att regeringen ska vara villig att diskutera åtgärder för att främja ett bättre näringslivsklimat, så vägrar alltså den kommission som har regeringens uppdrag att föra dessa etiksamtal att ta sig tid med näringslivets representanter.

Vilka åtgärder avser statsministern att vidta för att bidra till ett bättre näringslivsklimat och samtidigt främja ett levande samtal om etik i samhället?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-02-13 Anmäld: 2004-02-13 Besvarad: 2004-02-18 Svar anmält: 2004-02-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-02-18)