Etanol som fordonsbränsle

Skriftlig fråga 2006/07:107 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 9 november

Fråga

2006/07:107 Etanol som fordonsbränsle

av Ameer Sachet (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

Försäljningen av miljöbilar fortsätter att gå bra i Sverige och de allra flesta som säljs är etanolbilar som kan köras på både bensin och etanol. Det är glädjande att Sverige leder och driver på utvecklingen i Europa för etanolfordon. Höjda etanolpriser gör dock att det inte längre lönar sig att tanka det miljövänliga bränslet E 85. Fortfarande är etanolen billigare än bensinen per liter, men eftersom etanol har lägre energiinnehåll än bensin drar etanolbilarna i snitt 25@30 % mer bränsle.

När fler tankar bensin i stället för etanol i de bilar som kan gå på olika bränslen (FFV, flex fuel vehicles) blir följden att samhället fortsätter subventionera miljöbilar och bjuda på gratis parkering i storstäderna, trots att bilarna inte längre är miljövänliga.

Vi måste jobba för att med alla metoder reducera oljeberoendet, göra etanol konkurrenskraftigare och tydligt signalera till konsumenterna om prisbilden över tid.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga till miljöminister Andreas Carlgren:

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta så att de konsumenter som valt att köra på förnybara drivmedel till exempel etanol får lägre kostnad per kilometer jämfört med fossila bränslen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-11-09 Anmäld: 2006-11-09 Besvarad: 2006-11-20 Svar anmält: 2006-11-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-11-20)