etablering av halvledarindustri

Skriftlig fråga 1997/98:113 av Hellberg, Owe (v)

Hellberg, Owe (v)
Fråga 1997/98:113 av Owe Hellberg (v) till näringsministern om etablering av halvledarindustri

Mikroelektronikindustrin är den snabbast växande tillverkningsindustrin med en tillväxttakt på ca 15 % per år. USA och Japan dominerar med 75 % av tillverkningen, men även Tyskland, Holland och Frankrike har egna stora halvledarföretag. I Sverige finns 0,1 % av tillverkningen i små nischföretag. Sverige har nu chansen att få en halvledarindustri av betydelse förlagd i Sandviken, sedan Sandvikens kommun på ett mycket förtjänstfullt sätt etablerat en kontakt med det amerikanska företaget Atmel. Efter stora ansträngningar så är frågan förankrad på regeringsnivå och förhandlingar pågår.

En halvledarfabrik med volymproduktion, kostar 6-7 miljarder kronor att bygga och ger jobb till ca 1 000 personer. Vid Atmels etablering i Frankrike, så gick den franska staten in med ett betydande ekonomiskt stöd för att få fabriken till landet. Vad Sverige erbjuder i förhandlingarna är inte känt, men troligtvis handlar det mindre om pengar och mer om utbildningsinsatser m.m. I Norge sprack förhandlingarna med Atmel på grund av att regeringen av principiella skäl inte ville anslå extra ordinära medel för en etablering av en halvledarfabrik, trots att stödmöjligheterna fanns i Norges EES-avtal med EU. Regeringen har inte tagit del av det norska exemplet, vilket är anmärkningsvärt. En halvledarfabrik för datachipstillverkning i Sverige ger oss en ny teknikbransch, minst 1 000 nya jobb och en mängd kringeffekter.

Min fråga till ministern blir då följande:

Är ministern beredd att se till att det ekonomiska stödet blir tillräckligt för att kunna etablera en halvledarindustri i Sverige?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1997-11-06 Anmäld: 1997-11-10 Besvarad: 1997-11-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga