Etablering av en svensk vaccinfabrik i Kalmar län

Skriftlig fråga 2007/08:518 av Liljevall, Désirée (s)

Liljevall, Désirée (s)

den 18 december

Fråga

2007/08:518 Etablering av en svensk vaccinfabrik i Kalmar län

av Désirée Liljevall (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Enligt en utredning som gjorts av företaget SBL Vaccin finns det förutsättningar för att bygga en svensk vaccinfabrik för att täcka vårt inhemska behov av vaccin vid en pandemi.

Förslaget om att bygga en svensk fabrik väcktes för två år sedan av den dåvarande socialdemokratiske folkhälsoministern Morgan Johansson i samband med utbrottet av fågelinfluensan. Olika etableringsorter diskuterades och Kalmar län nämndes i debatten som ett intressant alternativ.

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att etablera vaccinfabriken i Kalmar län?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-12-18 Anmäld: 2007-12-18 Besvarad: 2008-01-09 Svar anmält: 2008-01-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-01-09)