Estetisk verksamhet i gymnasieskolan

Skriftlig fråga 2008/09:964 av Persson i Simrishamn, Göran (s)

Persson i Simrishamn, Göran (s)

den 20 maj

Fråga

2008/09:964 Estetisk verksamhet i gymnasieskolan

av Göran Persson i Simrishamn (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Det är en demokratisk rättighet för alla att kunna ta del av det kulturella utbudet och kulturarvet, inte enbart för de elever som har intresset och kunskapstraditionen med sig hemifrån. Det enda vi säkert vet om framtiden är att den inte kommer att se ut som i dag. För att möta morgondagen på ett framgångsrikt sätt måste vi utveckla och träna våra elevers förmåga att tänka och skapa. De estetiska ämnenas hela idé bygger på att eleven tar till sig befintlig kunskap inom olika områden och sedan låter kunskapen möta den egna kreativa lusten under handledning av lärare med utbildning och kompetens.

I en värld där vi alltmer lever med bilder, musik, språk, information i en ständig rörelse är behovet av kunskap allt viktigare och inte minst förmågan att tolka mediebudskapet samt att själva skapa sådana. Även Skolverket påpekar att ämnet estetisk verksamhet bidrar till att utveckla elevens fantasi, kreativitet och estetiska sinne och framhåller den stora betydelse som design och musik fått för svensk tillväxt. EU:s åtta nyckelkompetenser kommer även de på skam om de inte stimulerar eleverna att inse värdet av kurser i estetiska ämnen. Nu föreslår regeringen i proposition 2008/09:199 att ämnet estetisk verksamhet inte längre ska vara obligatoriskt, det vill säga inte tillhöra de nya gymnasiegemensamma ämnena, nuvarande kärnämnen.

Min fråga till kulturministern är därför:

På vilket sätt har kulturministern agerat vid framtagandet av denna proposition?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Anmäld: 2009-05-20 Inlämnad: 2009-05-20 Besvarad: 2009-05-27 Svar anmält: 2009-06-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-27)