estetisk kirurgi

Skriftlig fråga 2003/04:1162 av Olsson, Rolf (v)

Olsson, Rolf (v)

den 6 maj

Fråga 2003/04:1162

av Rolf Olsson (v) till socialminister Lars Engqvist om estetisk kirurgi

Vänsterpartiet har i flera motioner tagit upp frågan om icke medicinskt motiverad plastikkirurgi. Det finns enligt min mening två viktiga frågor som aktualiseras med denna verksamhet. En fråga är vilka normer som råder i samhället där allt yngre kvinnor uppfattar att lycka är detsamma som förstorade bröst och silikonfyllda läppar. En annan fråga är om våra gemensamma sjukvårdsresurser och socialförsäkringssystem ska bekosta delar av denna verksamhet. Docent Kerstin Sandell har forskat på medicinskt motiverade plastikoperationer och redovisar en rad följdproblem, problem som också kan uppstå vid icke medicinskt motiverade operationer. Följderna av bröstförstoringar är att implantaten spricker, docent Sandell anger det till och med som vanligt. Anders Somell, överläkare och föredragande i HSAN, anger att i många fall av estetisk kirurgi handlar det inte om sjukvård. Han anser att det i många fall handlar om "missledda kvinnor" och om "läkare som lever gott på att exploatera dessa kvinnor". Estetisk kirurgi som misslyckas får ibland hanteras och korrigeras av den offentliga vården, vilken då också får stå för kostnaderna. Det är en inte oansenlig mängd ingrepp som görs: ca 25 000 privata plastikoperationer i Sverige per år. Intresset för estetisk kirurgi ökar kraftigt, både bland män och kvinnor.

Min fråga till socialminister Lars Engqvist är:

Avser ministern att vidta några åtgärder för att reglera den icke medicinskt motiverade kirurgin?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-05-06 Anmäld: 2004-05-06 Besvarad: 2004-05-14 Svar anmält: 2004-05-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-05-14)