ESK-konventionens tilläggsprotokoll

Skriftlig fråga 2009/10:763 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 28 april

Fråga

2009/10:763 ESK-konventionens tilläggsprotokoll

av Ameer Sachet (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

De ekonomiska, sociala och kulturella (ESK-) rättigheterna ska säkra det som många människor betraktar som de mest grundläggande mänskliga behoven. Vår överlevnad är beroende av mat, vatten och hälsa. I Sverige och i stora delar av den övriga världen har ESK-rättigheterna länge betraktats som mindre viktiga än de medborgerliga och politiska rättigheterna. Mat är en mänsklig rättighet enligt FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948 och enligt konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, ESK-konventionen från 1966. Trots det kränks den dagligen utan att de regeringar som skulle ha skyddat och respekterat sina invånares rätt att kunna försörja sig i värdighet, ställs till svars.

FN:s jordbruksorgan FAO uppskattar att under de tre senaste åren har 20 miljoner hektar tagits i anspråk av utländska intressen bara i Afrika. Det pågår just nu en omfattande land-grabbing där utländska intressen sluter avtal med afrikanska länder vilka innebär att tiotusentals hektar, ja till och med upp till en halv miljon hektar, övertas för odling åt köparna. Dessa landområden behövs för den inhemska befolkningens livsmedelsbehov och innebär dessutom inte sällan att afrikanska småbönder avhyses från jord som de odlat i generationer. De kan inte uppvisa juridiska dokument på sitt ägande eller vet hur man går till domstolar. Ofta är det också kvinnor och ursprungsfolk som körs i väg och förlorar sina försörjningsmöjligheter.

Sverige borde skriva under tilläggsprotokollet till ESK-konventionen som ger individer klagorätt på sina regeringar då de inte skyddar deras rätt att kunna försörja sig.

Avser statsrådet att skriva under tilläggsprotokollet till ESK-konventionen?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Anmäld: 2010-04-28 Inlämnad: 2010-04-28 Besvarad: 2010-05-12 Svar anmält: 2010-05-17
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-05-12)