Ersättningstransport vid tågstopp

Skriftlig fråga 2009/10:238 av Lindblad, Göran (m)

Lindblad, Göran (m)

den 25 november

Fråga

2009/10:238 Ersättningstransport vid tågstopp

av Göran Lindblad (m)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Måndagen den 23 november väntade jag en god vän från Göteborg; SJ:s X 2000 stannade mellan Hallsberg och Stockholm, troligen på grund av nedriven kontaktledning eller annat elfel. Det tog cirka fem timmar innan passagerarna kunde slussas över i ett nytt tåg på intilliggande spår. Över tre timmar förflöt innan tekniker från närliggande Hallsberg anlände.

Min gäst anlände vid femtiden på morgonen den 24 november.

Denna typ av förseningar är oacceptabel; det må vara Banverkets bristande underhåll som är orsak, men utföraren SJ har ansvar för passagerarna.

Ingen förtäring erbjöds de resande annat än genom försäljning.

Under min studietid på 1970-talet arbetade jag som servitör på SJ:s trafikrestauranger. Vid långa förseningar bjöds alltid de resande på vad huset (vagnen) förmådde.

Dess värre är det inte första gången som långsamhet och bristande service blir ett kännetecken för SJ. Riksdagskollegan Gunnar Axén råkade illa ut i november 2005 med en minst lika lång nattlig försening på grund av ett trasigt tåg.

Vad avser statsrådet att göra för att SJ, vid tekniska eller andra problem, skyndsamt ska bistå med ersättningstransport?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-11-25 Anmäld: 2009-11-25 Besvarad: 2009-12-02 Svar anmält: 2009-12-02
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-02)