Ersättningsmodell för digitala brevlådor

Skriftlig fråga 2019/20:1000 av Magnus Jacobsson (KD)

Magnus Jacobsson (KD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

För Kristdemokraterna är det viktigt att Sverige ligger i framkant när det gäller att tillvarata och utveckla digitaliseringens möjligheter. Genom att nyttja nya digitala lösningar kan vi minska klimatavtrycket och förbättra servicen inom offentlig förvaltning till medborgarna. Den digitala brevlådan är en sådan viktig innovation. Digital post är ett miljövänligt och säkert alternativ som underlättar för kommunikationen mellan myndigheter och medborgare.

Kristdemokraterna välkomnade därför den statliga utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster från 2017 (SOU 2017:114). I slutbetänkandet Reboot – omstart för den digitala förvaltningen, föreslogs en ny lag om infrastruktur för digital post, vilken bland annat omfattar en ersättningsmodell för de digitala brevlådeoperatörerna.

Frågan har legat på regeringens bord sedan utredningens slutbetänkande år 2017. Kristdemokraterna har fått kännedom om att det just nu pågår en intern utredning inom Regeringskansliet för att komplettera slutbetänkandet och att denna pm väntas skickas på extern remiss under våren 2020.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vad är status för regeringens interna pm om ersättningsmodell för digitala brevlådeoperatörer, och när beräknas den att skickas på remiss?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-20 Överlämnad: 2020-02-20 Anmäld: 2020-02-21 Svarsdatum: 2020-03-04 Sista svarsdatum: 2020-03-04
Svar på skriftlig fråga