ersättning

Skriftlig fråga 2001/02:999 av Eneroth, Tomas (s)

Eneroth, Tomas (s)

den 5 april

Fråga 2001/02:999

av Tomas Eneroth (s) till statsrådet Ingela Thalén om ersättning

Ett viktigt inslag i våra socialförsäkringssystem är arbetslinjen @ dvs principen att försäkringarna ska stimulera till aktivt yrkesarbete och möjlighet att försörja sig själv. Mot den bakgrunden görs många och viktiga insatser för att undvika långa sjukskrivningar och förtidspensioneringar. Dessutom gör regeringen nu stora insatser för att stärka det förebyggande arbetet genom förslag mot ohälsan i arbetslivet. Det är dock fortfarande vanligt att många får acceptera ett halvt sjukbidrag efter lång tid i ett hårt och slitsamt arbete. Om man då väljer att söka sig bort från arbetet och finner ett arbete med högre ersättning påverkar detta dessvärre inte ersättningen vid helt sjukbidrag alls. Som grund för ersättningen räknas den lön man hade i det gamla arbetet @ oavsett vilken ersättning man haft i det nya arbetet. Därmed bryts en grundläggande princip i våra försäkringar @ att arbete ska löna sig och påverka den ersättning man får vid sjukdom. Ett aktuellt fall som jag nyligen kommit i kontakt med kan tjäna som exempel: En 64-årig kvinna har sedan 15 år tillbaka haft en halvtids sjukpension, efter att ha arbetat som undersköterska inom omsorgen. Nu väntar helt sjukbidrag (sjukpension) och då kommer frågan om hennes ersättning upp. Hennes gamla halvtidspension grundar sig på den förra inkomsten som undersköterska. Men i det arbete hon haft de senaste 15 åren har hon haft en väsentligt bättre inkomst. Vid fastställande av ersättning för helt sjukbidrag spelar inkomsten de senaste 15 åren tydligen inte någon roll alls. Mot bakgrund av ovanstående blir min fråga:

Avser statsrådet ta några initiativ för att förändra nuvarande beräkningssätt och stärka arbetslinjen i försäkringen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-04-05 Anmäld: 2002-04-09 Besvarad: 2002-04-09

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-04-09)