Ersättning vid brott på teleförbindelser

Skriftlig fråga 2007/08:1552 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 14 augusti

Fråga

2007/08:1552 Ersättning vid brott på teleförbindelser

av Carina Adolfsson Elgestam (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Jag har tidigare tagit upp problemet med att det återkommande uppstår avbrott på tele- och dataförbindelserna i Kronobergs län. Det är ett problem som drabbar företagare och privatpersoner hårt då det alltför ofta tar lång tid att få ledningarna reparerade. Det är inte ovanligt att det drar ut på tiden, ibland flera veckor. I den storm som för någon vecka sedan drabbade Kronoberg finns flera exempel på företagare i glesbyggd som inte fått felen åtgärdade efter en vecka. Det kan inte vara försvarbart i ett modernt samhälle med en allt hårdare konkurrens inte minst globalt.

Att driva ett företag i glesbygden utan fungerande tele- och datakommunikation är i princip omöjligt i vårt moderna samhälle. Tillgängligheten måste vara hög för att företagen ska kunna vara konkurrenskraftiga.

Ett ersättningssystem liknande det som finns för elkunder skulle sätta press på teleoperatörerna att vara mer flexibla och leveranssäkra än i dagsläget. Om det uppstår en kostnad för teleoperatörerna när de inte klarar av att leverera inom en rimlig tidsperiod kan man på goda grunder anta att leveranssäkerheten skulle öka om ett ersättningssystem infördes som är ekonomiskt kännbart för leverantören.

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att införa ett ersättningssystem för telekunder liknande det system som finns för elkunder?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-21 Besvarad: 2008-08-28 Svar anmält: 2008-08-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-28)