Ersättning till tvångssteriliserade

Skriftlig fråga 2013/14:743 av Gunvor G Ericson (MP)

Gunvor G Ericson (MP)

till Socialminister Göran Hägglund (KD)

 

Justitiekanslern, JK, har avslagit 161 skadeståndsansökningar från personer som steriliserats vid könskorrigering. De drabbade yrkade att staten skulle ersätta dem med 300 000 kronor för såväl personskada, som ideell skada. JK har bedömt att det inte finns någon  rätt till skadestånd enligt skadeståndslagen.

Anspråken på skadestånd lämnades in sedan domstol funnit att tvångssteriliseringarna stred mot enskildas mänskliga fri- och rättigheter enligt den så kallade Europakonventionen. JK synes inte ha delat denna bedömning.

Mot bakgrund av det ovan anförda riskerar nu de 161 personer som ansökt om skadestånd att behöva driva en process mot staten för att få skadestånd för de steriliseringar de tvingats till. Processer som riskerar att bli såväl dyra som påfrestande. Regeringen har i den här situationen en möjlighet att på egen grund agera för ersättning för de drabbade. Antingen kan ersättningar betalas ut efter ansökningsförfarande på sätt som tidigare skett för tvångssteriliserade fram till 2005 eller så kan regeringen använda sig av sin möjlighet att ex gratia-utbetala skadestånd till de drabbade. Det kan också finnas andra möjligheter att ersätta de personer som tvingats till sterilisering i strid med deras rätt till skydd för mänskliga fri- och rättigheter enligt Europakonventionen.

Min fråga till ministern är nu därför: Vilka åtgärder avser ministern vidta för att personer som vid könskorrigering tvingats till sterilisering, ska få skadestånd för detta?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-07-30 Överlämnad: 2014-07-30 Anmäld: 2014-08-14 Besvarad: 2014-08-15 Sista svarsdatum: 2014-08-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga