Ersättning till nämndemän

Skriftlig fråga 2016/17:1434 av Johan Hedin (C)

Johan Hedin (C)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Ersättning till nämndemän och andra uppdragsgivare regleras i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och andra uppdragstagare inom domstolsväsendet.

Trots vad som framstår som tydlig information om ersättningar för nämndemän finns en osäkerhet bland landets nämndemän. Svea hovrätts nämndemannaförening har informerat oss om att det vid Svea hovrätt cirkulerar två olika interna dokument med olika innehåll: ett som distribuerats till nämndemän och ett annat som endast juristdomare får ta del av.

De olika dokumenten innehåller enligt uppgift olika instruktioner om vilken ersättning som ska betalas ut. I mejlet till nämndemännen angående den nya ersättningen till nämndemän står det att ersättning för förberedelsearbete endast ska betalas en gång per mål. Vid långmål (mål som varar mer än en dag) informeras det om att domstolen ska bestämma om och i så fall för hur många förberedelsedagar det skall utbetalas ersättning. Hovrättens interna dokument, som nämndemännen inte har tillgång till, behandlar bland annat frågan om hur länge målet ska pågå för att ytterligare ett arvode för förberedelsearbete ska betalas ut. Att det ena dokumentet anses vara en intern handling som nämndemännen inte får ta del av leder till att nämndemännen inte kan kontrollera om de får rätt ersättning.

Jag vill ställa följande fråga till justitie- och migrationsministern:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder med anledning av den oklarhet kring nämndemännens ersättningar som beskrivs ovan och i så fall vilka åtgärder?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-05-18 Överlämnad: 2017-05-18 Anmäld: 2017-05-19 Svarsdatum: 2017-05-24 Sista svarsdatum: 2017-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga