Ersättning till nämndemän

Skriftlig fråga 2014/15:227 av Mattias Ottosson (S)

Mattias Ottosson (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Nämndemännen fyller en viktig funktion för Sveriges rättssäkerhet. Uppdraget innebär ibland korta inställelsetider och ibland även inställd tjänstgöring. Nämndemän som driver företag eller har fasta arbetstider kan ibland stöta på problem i samband med åtagandet.

Den 1 januari 2015 förändrades en del regler som styr nämndemannauppdraget, bland annat gällande utbildning och en del annat som ökar kvaliteten på landets utsedda nämndemän. Något som däremot inte förändrats är ersättningen. I SOU 2013:49 föreslås en fördubbling av ersättningen till nämndemännen samt extra ersättning för tjänstgöring på kvällstid.

 

Med anledning av detta vill jag fråga: Har justitie- och migrationsministern för avsikt att se över ersättningsnivån för nämndemän?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-02-13 Överlämnad: 2015-02-16 Anmäld: 2015-02-17 Svarsdatum: 2015-02-25 Sista svarsdatum: 2015-02-25
Svar på skriftlig fråga