Ersättning till icke-statliga flygplatser med anledning av flygskatten

Skriftlig fråga 2017/18:1361 av Edward Riedl (M)

Edward Riedl (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Den 1 april i år började den nationella flygskatten att gälla. Med beaktande av flygskattens negativa effekter på tillväxt och regional utveckling framhöll regeringen att en summa pengar skulle avsättas till regionala flygplatser i de delar av landet som skulle drabbas hårdast av skatten.

Sveriges Regionala Flygplatser pekar nu på att det råder oklarhet kring omfattningen av det anslag som skulle utgöra kompensation för intäktsförlusterna till följd av flygskatten. Detta då ersättningen i vårändringsbudgeten inkluderats i ramanslaget för det traditionella driftsstödet till icke-statliga flygplatser.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth

:

Hur mycket av ramanslaget för ersättning avseende icke-statliga flygplatser är avsedd att kompensera flygplatser i Norrland för intäktsförluster med anledning av införandet av flygskatten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-25 Överlämnad: 2018-05-28 Anmäld: 2018-05-29 Svarsdatum: 2018-06-07 Sista svarsdatum: 2018-06-07
Svar på skriftlig fråga