ersättning till enskilda vägar

Skriftlig fråga 2001/02:1605 av Torstensson, Åsa (c)

Torstensson, Åsa (c)

den 5 september

Fråga 2001/02:1605

av Åsa Torstensson (c) till näringsminister Björn Rosengren om ersättning till enskilda vägar

Enskilda vägar har återigen blivit besparingsalternativet när Vägverket gör sina ekonomiska bedömningar för 2003 och 2004. Detta trots att regeringen meddelat att infrastrukturpropositionen var den största satsningen i modern tid.

Människor på landsbygden, lika väl som besökande i naturen, är starkt beroende av bra och farbara vägar året runt. De enskilda vägarna med ett statligt bidrag på i dag 60 % föreslås nu få sänkta bidrag, trots att nivån i dag borde vara 70 %.

Min fråga till kommunikationsminister Rosengren:

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att enskilda vägar ska erhålla bidrag motsvarande den ersättning som staten garanterar i dag även fortsättningsvis?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-09-05 Besvarad: 2002-09-18 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-09-18)