Ersättning till drabbade av narkolepsi

Skriftlig fråga 2019/20:441 av Elisabeth Svantesson (M)

Elisabeth Svantesson (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Det var inte så här det var tänkt att fungera. Det är förhoppningsvis alla partier som ingick överenskommelsen redan år 2012 fortsatt eniga om. Det är den överenskommelse som handlar om ersättning till den som drabbats av narkolepsi efter pandemivaccinering. För att ytterligare säkerställa detta fattade riksdagen år 2016 beslut om lagen (2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering.

I sitt svar (av den 12 juli) på min fråga på vilket sätt socialministern utvärderar och följer upp hur ersättningarna fungerar för de drabbade svarade ministern att det i nuläget främst sker genom den dialog som Regeringskansliet har med Narkolepsiföreningen. Föräldrar till barn som drabbats av narkolepsi upplever att de inte tas på allvar och att ingenting händer trots att det nu gått tio år.

Den som redan år 2012 på DN Debatt skrev under handslaget om att lösa detta var förutom den borgerliga regeringens dåvarande socialminister Göran Hägglund den socialdemokratiska socialpolitiska talespersonen Lena Hallengren. Det vore klädsamt om socialministern visade lite mer ödmjukhet och vilja att uppfylla sitt löfte till alla dem som drabbats av narkolepsi.

Det är viktigt att slå fast att de som drabbats av narkolepsi i samband med pandemivaccinering förtjänar en trygg framtid. Staten ska ta det yttersta ansvaret för att säkerställa detta. Alla partier som ingick överenskommelsen lovade att följa utfall, uppföljning och utvärdering av hur ersättningen fungerar till de drabbade.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Avser ministern att skyndsamt verka för att det genomförs en systematisk uppföljning av hur ersättningen till drabbade av narkolepsi i samband med pandemivaccinering fungerar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-19 Överlämnad: 2019-11-20 Anmäld: 2019-11-21 Svarsdatum: 2019-11-27 Sista svarsdatum: 2019-11-27
Svar på skriftlig fråga