Ersättning till den som drabbats av narkolepsi efter pandemivaccinering

Skriftlig fråga 2018/19:826 av Elisabeth Svantesson (M)

Elisabeth Svantesson (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

I år är det tio år sedan den svenska staten uppmanade befolkningen att vaccinera sig i samband med influensapandemin. Sedan dess har närmare 500 drabbats av narkolepsi. De drabbade, som delvis har olika behov, förtjänar alla en trygg framtid. Det är därför lagstiftningen som riksdagen beslutade om 2016 (lag om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering) är så viktig. Dessvärre rapporteras det nu om svårigheter för de drabbade att erhålla ersättningar, vilket är oroväckande med tanke på vilken skada de redan har lidit. 

Min fråga till socialminister Lena Hallengren är:

 

På vilket sätt utvärderar och följer ministern och regeringen upp hur ersättningarna fungerar för de drabbade? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-06-27 Överlämnad: 2019-06-28 Besvarad: 2019-07-12 Sista svarsdatum: 2019-07-12
Svar på skriftlig fråga