ersättning till borgerliga vigselförrättare

Skriftlig fråga 2002/03:1273 av Härstedt, Kent (s)

Härstedt, Kent (s)

den 4 augusti

Fråga 2002/03:1273

av Kent Härstedt (s) till justitieminister Thomas Bodström om ersättning till borgerliga vigselförrättare

Ersättningen till borgerliga vigselförrättare har varit oförändrad ända sedan 1985, alltså i 18 år och kan knappast i dag uppfattas som en skälig kompensation för det arbete dessa utför vid vigselförrättning. Enligt gällande förordning, SFS 1985:1113, har en särskilt förordnad vigselförrättare rätt till ersättning med 110 kr för varje förrättad vigsel. Har vigselförrättaren samma dag förrättat mer än en vigsel utgör dock ersättningen bara 30 kr för varje vigsel utöver den första.

Det utgår heller inte någon reseersättning eller kompensation för andra kringkostnader; vilket resulterar i att kostnaderna för en förrättning ofta överstiger ersättningen, detta kan inte vara rimligt. Vid årsskiftet 2000/01 tog fyra vigselförrättare från Helsingborg upp denna fråga med justitiedepartementet genom en skrivelse och blev då försäkrade om att en översyn skulle påbörjas med utfästelser om att denna översyn skulle vara klar under våren 2002. Detta skedde dock inte. Efter upprepade försök från de fyras sida att förhöra sig om ärendets status tog man en kontakt på statssekreterarnivå i december 2002 och fick då svaret att nya försök skulle göras att hitta en lösning i frågan.

Under våren 2003 har en remiss sänts ut och remisstiden gick ut den 1 april. Sedan dess har ingenting hänt.

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att ersättningen till borgerliga vigselförrättare snarast höjs till en anständig nivå?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-08-04 Besvarad: 2003-08-18 Svar anmält: 2003-09-16 Anmäld: 2003-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-08-18)