Ersättning till asylsökande i områden med socioekonomiska utmaningar

Skriftlig fråga 2019/20:281 av Katarina Brännström (M)

Katarina Brännström (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I riksdagen behandlas nu S-MP-regeringens proposition Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande.

Frågan har nu uppstått om konsekvenserna för berörda kommuner om en asylsökande väljer att bo i ett av de områden som pekas ut som ett område med socioekonomiska utmaningar i enlighet med nämnda proposition.

Att den asylsökande då som regel ska nekas statlig ersättning framgår av regeringens proposition. Det kan ju då inte rimligen vara så att det i stället blir kommunen som får ansvara för personens försörjning.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Garanterar regeringen och ministern att kommunerna inte ska behöva betala ersättning till asylsökande som nekas statlig ersättning under asyltiden på grund av att de bosätter sig i ett område som har pekats ut som ett område med socioekonomiska utmaningar?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-28 Överlämnad: 2019-10-29 Anmäld: 2019-11-05 Svarsdatum: 2019-11-06 Sista svarsdatum: 2019-11-06
Svar på skriftlig fråga