Ersättning för utbildning och handledning av lärlingar

Skriftlig fråga 2009/10:557 av Örnfjäder, Krister (s)

Örnfjäder, Krister (s)

den 22 februari

Fråga

2009/10:557 Ersättning för utbildning och handledning av lärlingar

av Krister Örnfjäder (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Gymnasial lärlingsutbildning innebär att halva utbildningstiden förläggs till arbetslivet. Företagen som tar emot lärlingarna utbildar och handleder dem och får ekonomisk kompensation för detta. Kommunerna får 25 000 kronor per år och lärlingsplats i ersättning från staten för att täcka de kostnader som uppstår.

Enligt uppgift har denna ersättning inte kommit företagarna till godo utan i stället hamnat hos de enskilda skolorna. De kommunala skolorna får 16 procent och de fristående 0,3 procent. Det kan inte ha varit avsikten. Det finns därför behov av att genomföra en uppföljning för att se till att den avsedda effekten uppnås.

Vilka åtgärder avser utbildningsministern att vidta för att ersättningen för utbildning och handledning av lärlingar kommer företagarna till del?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-02-22 Anmäld: 2010-03-01 Besvarad: 2010-03-03 Svar anmält: 2010-03-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-03)