ersättning för skador på skörden

Skriftlig fråga 1997/98:1096 av Ericsson, Dan (kd)

Ericsson, Dan (kd)
Fråga 1997/98:1096 av Dan Ericsson (kd) till jordbruksministern om ersättning för skador på skörden

den 24 september

Staten har ett övergripande ansvar för katastrofartade skador på skörden. Det kan handla om ekonomisk kompensation för företag som drabbats på grund av en väderlek som har naturkatastrofkaraktär. Årets nederbörd måste för många lantbrukare betecknas just som en naturkatastrof eftersom bärgningen av skörden på många håll omöjliggjorts. I t.ex. de inre och nordöstra delarna av Norrland föll i juli mer än den dubbla normalmängden och många andra områden fick över 50 % mer regn än normalt. Till detta kan man lägga den nederbörd som har varit tidigare i år, och sammantaget kan det konstateras att väderleken har lett till stora problem i jordbruket. I början av växtodlingssäsongen försenades vårbruket i stora delar av landet och därefter har väderleken orsakat mycket stora problem under grovfoderskörden, främst i samband med höbärgningen. Lokalt har vidare stora nederbördsmängder redan lett till totalskador i bl.a. spannmålsodlingen, baljväxtodlingen, potatisodlingen och sockerbetsodlingen. Redan nu står det klart att åtskilliga lantbrukare kommer att drabbas av intäktsbortfall och/eller ökade kostnader för bärgning av skörd och foderinköp, något som ett antal företag inte kommer att kunna bära.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till jordbruksminister Annika Åhnberg:

Avser ministern att använda möjligheten att ersätta lantbruksföretag som drabbats av katastrofartade skador på skörden?

 

 

 

 

 

 

 

Frågan besvaras inte

Händelser

Förfallen: 1899-01-01 Inlämnad: 1998-09-24 Anmäld: 1998-09-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.