Ersättning för skador efter stormarna Hilde och Ivar

Skriftlig fråga 2013/14:208 av Sandberg, Gunnar (S)

Sandberg, Gunnar (S)

den 17 december

Fråga

2013/14:208 Ersättning för skador efter stormarna Hilde och Ivar

av Gunnar Sandberg (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Norrlands inland har på kort tid drabbats av stormarna Hilde och Ivar, som har orsakat skogsägarna omfattande förluster. Under stormen Hilde drabbades framför allt de norra delarna av Jämtland och Västerbotten, och under stormen Ivar drabbades även Västernorrland och Gävleborg.

Stormen Hilde fällde omkring 3,5 miljoner kubikmeter skog. Bedömningen grundar sig på inventeringar gjorda av Skogsstyrelsen, skogsbolag och skogsägarföreningar. Hur omfattande skadorna är efter stormen Ivar är ännu oklart, men enligt preliminära uppgifter är de dubbelt så stora.

Enligt Skogsstyrelsen var det mycket gallringsskog som skadades under stormen Hilde. Det är skog som skulle avverkas om 25–50 år, och det innebär en större ekonomisk förlust för ägaren än om det skulle ha varit skog färdig för avverkning. Till detta kommer förlusterna under stormen Ivar.

Det kommer att krävas omfattande arbete för att försöka få virket ur skogen för att minska risken för angrepp av skadeinsekter under kommande sommar. Dessutom krävs det resurser för att höja säkerheten för skogsägare, som saknar nödvändiga kunskaper och rätt skyddsutrustning för att kunna röja upp efter stormen utan att det leder till personskador.

Kommer landsbygdsministern att vidta några åtgärder för att kompensera skogsägarna ekonomiskt för skador orsakade av stormarna Hilde och Ivar?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-12-17 Anmäld: 2013-12-17 Besvarad: 2014-01-09 Svar anmält: 2014-01-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-09)