Ersättning för sjuka djur

Skriftlig fråga 2010/11:312 av Karlsson, Sara (S)

Karlsson, Sara (S)

den 17 februari

Fråga

2010/11:312 Ersättning för sjuka djur

av Sara Karlsson (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

I utredningen Djurhälsa. Ny ansvarsfördelning mellan stat och näring som nyligen lades fram föreslås att den ersättning för produktionsbortfall som går ut till lantbrukare vars djur har smittats ska tas bort.

Förslaget har väckt kritik eftersom det ger upphov till större kostnader för de lantbrukare som drabbas vid smittoutbrott. Det riskerar att öppna upp för minskad kontroll och därmed försämrad djur- och folkhälsa.

Min fråga till landsbygdsministern är därför om han avser att agera i enlighet med utredningens förslag om slopade ersättningar.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-02-17 Anmäld: 2011-02-18 Besvarad: 2011-02-23 Svar anmält: 2011-02-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-02-23)