Ersättning för placering av ensamkommande barn

Skriftlig fråga 2015/16:1328 av Kent Härstedt (S)

Kent Härstedt (S)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

När ett barn placeras i familjehem i en annan kommun folkbokförs oftast barnet i den kommun där hemmet är placerat. När folkbokföringen ändras blir också den ”nya” kommunen hemkommun enligt skollagen. Alltså övergår kostnader för skolgång till den nya hemkommunen. Men för barn som placeras i HVB-hem gäller att barnet fortsatt är folkbokfört i den placerande kommunen.

Det innebär att den placerande kommunen i dessa fall har kvar kostnaderna för barnets skolgång. Detta gäller inte ensamkommande barn som får uppehållstillstånd och placeras i en annan kommun. Ensamkommande barn kan komma att folkbokföras i den kommun där HVB-hemmet är placerat. Då blir den kommunen hemkommun, och kostnadsansvaret för skolgång faller på denna kommun. Däremot följer inte ersättningarna för skolgången, till skillnad från ersättningarna för HVB-hemsplaceringen, med från placeringskommunen till den nya kommunen.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet:

 

Vad tänker statsrådet göra för att ändra denna ordning och tillse att den mottagande kommunen ersätts för alla kostnader för placerade ensamkommande barn i HVB-hem?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2016-06-07 Överlämnad: 2016-06-08 Anmäld: 2016-06-09 Sista svarsdatum: 2016-06-15 Svarsdatum: 2016-06-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga