Ersättning för helikopter 4

Skriftlig fråga 2007/08:1449 av Karlsson, Anders (s)

Karlsson, Anders (s)

den 4 juli

Fråga

2007/08:1449 Ersättning för helikopter 4

av Anders Karlsson (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Helikopter 4 är en tung helikopter som bland annat används vid vattenbombning och större transporter. Helikoptersystem skulle bytas ut men på grund av kraftiga leveransförseningar kan detta tidigast ske 2010. I väntan på de nya helikoptrarna har modifieringar gjorts på fyra av åtta helikopter 4 till en kostnad av 170 miljoner kronor. Därmed ska de kunna fortsätta användas några år till.

Nu har uppgifter inkommit som pekar på att helikopter 4 ska tas ur bruk redan från juli 2008, detta trots att helikopterflottiljen inte ersätts med en annan tung transporthelikopter.

Med anledning av detta vill jag fråga försvarsminister Sten Tolgfors vad som ligger bakom beslutet och om försvarsministern kommer att verka för att Försvarsmakten och det civila samhället ersätts med en likvärdig resurs fram till 2010.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-07-04 Besvarad: 2008-07-18 Svar anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-18)