Ersättning för eftersök av trafikskadat vilt

Skriftlig fråga 2005/06:1829 av Holm, Ulf (mp)

Holm, Ulf (mp)

den 14 juni

Fråga 2005/06:1829 av Ulf Holm (mp) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s)

Ersättning för eftersök av trafikskadat vilt

Tyvärr sker en hel del olyckor vid våra vägar där vilt är involverade. För att effektivt kunna eftersöka vilt som skadats i samband med olyckor vid våra vägar finns ett nationellt samarbetsorgan @ Trafiksäkerhet och eftersök i samverkan @ SES-gruppen. Här ingår bland annat Jägarförbundet och polisen. Ansvaret för att eftersöka trafikskadat vilt ligger på ca 5 000 ideella jägare. Sedan den 1 november 2001 gör polisen inga egna eftersök utan ansvaret ligger helt och hållet på jägarna.

Med tanke på att varje eftersök kan ta en jägare ett par timmar, inte sällan på mycket obekväma tider på dygnet, är det intressant att de förutsätts göra detta på i princip ideell basis. Rimligt vore kanske att de fick bilersättning och ett visst arvode per eftersök @ inte för att tjäna pengar, men det ligger i allas intresse att trafikskadat vilt inte ska behöva lida och att det sker professionellt. I dag kan jägare under vissa förutsättningar få viss ersättning men det gäller inte generellt och gäller inte heller för allt vilt, till exempel för rådjur.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga jordbruksministern om hon har för avsikt att göra en översyn av ersättning för eftersök av trafikskadat vilt samt om fler arter än de nuvarande ska räknas in som vilt och därmed utgöra underlag för eventuell ersättning.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-06-14 Anmäld: 2006-06-15 Besvarad: 2006-06-28 Svar anmält: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-28)