ersättarfrågan i socialförsäkringsnämnderna

Skriftlig fråga 1999/2000:748 av Adolfsson, Carina (s)

Adolfsson, Carina (s)

den 13 mars

Fråga 1999/2000:748

av Carina Adolfsson (s) till statsrådet Ingela Thalén om ersättarfrågan i socialförsäkringsnämnderna

Regeringen har tidigare föreslagit samt beslutat om att en reformering avseende styrelserna i socialförsäkringsnämnderna skulle genomföras. De nya styrelserna skulle eftersträva att ledamöterna i nämnderna får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön och yrke. Det är bra, ur demokratisk synpunkt.

Regeringen ansåg, liksom utredaren, att det var önskvärt att socialförsäkringsnämnderna blev så effektiva som möjligt. Utredaren ville minska antalet ledamöter men regeringen ansåg att antalet ledamöter skulle bibehållas men att ersättarna i socialförsäkringsnämnderna skulle slopas.

De som i dag är valda i socialförsäkringsnämnderna vittnar om att det uppstår problem när ledamöter är sjuka en längre period.

Min fråga till statsrådet är:

Avser statsrådet vidta åtgärder för att stärka den demokratiska aspekten när vakanser tillfälligt uppstår i socialförsäkringsnämnderna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-03-24 Anmäld: 2000-03-28 Besvarad: 2000-03-29
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-03-29)