Ersättande av plastpåsar med miljövänliga papperspåsar i handeln

Skriftlig fråga 2006/07:1012 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 12 april

Fråga

2006/07:1012 Ersättande av plastpåsar med miljövänliga papperspåsar i handeln

av Ameer Sachet (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

I Sverige används årligen tonvis med plastpåsar inom livsmedelshandeln. Petroleumbaserade plastpåsar är skadliga för miljön. Plastpåsarna som vi dagligen använder när vi handlar livsmedel är en råoljebaserad produkt.

För att uppnå det långsiktigt hållbara samhället, krävs både samhällsansvar, marknadsansvar och ett eget personligt ansvar.

Det är viktigt att vi kan göra oss mindre beroende av olja och använda mer miljövänliga material.

Tillverkare, producenter och handlare av matvaror måste ta sitt miljöansvar. Därför bör förpackningarna gå att återvinna.

Att ersätta plastpåsar med papperspåsar kan vara ett sätt att minska oljeberoendet och därmed minska effekten av växthusgaser.

Staden San Francisco i USA förbjöd nyligen – den 27 mars 2007 – plastpåsar i handeln. Liknande förbud finns i Sydafrika, Taiwan, Bangladesh, Frankrike och Paris.

Vi måste också tänka på Kyotoprotokollet och den globala uppvärmningen.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöministern:

Vilka åtgärder avser miljöministern att vidta så att företagen inom handeln och framför allt inom livsmedelshandeln börjar använda papperspåsar och annat miljövänligt material i stället för plastpåsar och annat för miljön skadligt material?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-04-12 Anmäld: 2007-04-12 Besvarad: 2007-04-18 Svar anmält: 2007-04-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-04-18)