Erkännande av Västsahara

Skriftlig fråga 2014/15:481 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Den svenska regeringen var snabb med att erkänna Palestina som stat. Detta gjordes utan att grundläggande krav för att det ska klassas som land är uppnått och det skedde utan att ta hänsyn till vad riksdagsmajoriteten tycker.

Vad som dock är klart är att det åtminstone i december 2012 fanns en riksdagsmajoritet för att i likhet med många andra länder erkänna Västsahara (SADR) som självständig stat. I dag har vi en ny regering bestående av två av de partier som såg till att beslutet kunde bli verklighet. Rimligtvis bör då också regeringen gå riksdagen till mötes genom att erkänna Västsahara som självständig stat.

Med hänvisning till ovanstående önskar jag fråga utrikesministern:

 

Varför har inte regeringen erkänt Västsahara än och avser regeringen att fullfölja riksdagens vilja i denna fråga?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-04-29 Överlämnad: 2015-04-29 Anmäld: 2015-05-05 Svarsdatum: 2015-05-13 Sista svarsdatum: 2015-05-13
Svar på skriftlig fråga