Erkännande av föräldraskap i Norden

Skriftlig fråga 2016/17:1727 av Hillevi Larsson (S)

Hillevi Larsson (S)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I Danmark, Norge och Island finns möjlighet att erkänna medmodern som förälder till barn som tillkommit genom assisterad befruktning i andra nordiska länder. 

Men detta är inte möjligt i Sverige. Det innebär att medmödrar i nordiska samkönade par som flyttar till Sverige tvingas genomgå en adoptionsprocess för att räknas som föräldrar till sina barn.

Olika regler gäller dessutom för olik- och samkönade par.

Faderskap som fastställts genom samtycke i samband med assisterad befruktning i andra nordiska länder erkänns av Sverige när ett olikkönat föräldrapar flyttar hit.

Moderskap som fastställts genom samtycke erkänns dock inte när ett samkönat par flyttar hit, även om föräldraskapet bekräftas i födelseattest utfärdat för barnet i det andra nordiska landet. 

Vi erkänner alltså andra nordiska länders beslut vad gäller fastställande av föräldraskap i olikkönade familjer, men inte i samkönade familjer. 

Vi har i dag olika regler i Sverige för fastställande av föräldraskap vid assisterad befruktning för samkönade och olikkönade par. Detta har utretts tidigare och utreds nu igen med sikte på att ge barnen rätt till sina föräldrar, oavsett om familjen är lik- eller olikkönad.

Men även om reglerna i Sverige vid assisterad befruktning för lik- och olikkönade par fortfarande skiljer sig åt, så skulle det vara möjligt att erkänna andra nordiska länders fastställande av föräldraskapet. De har ju redan gjort en prövning av föräldraskapet och då är det onödigt att denna prövning automatiskt måste göras om bara för att familjen flyttat till Sverige.

Adoptionsprocessen är lång och påfrestande för de berörda familjerna, den tar mycket resurser i anspråk hos socialtjänsten och innebär framför allt otrygghet för barnet. Om förhållandet tar slut under adoptionsprocessen kan det resultera i att ett barn förlorar sin medmamma för att den biologiska mamman avbryter adoptionsprocessen eller att medmamman drar sig ur och familjen berövas rätt till underhåll från henne och barnet förlorar arvsrätten.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Kan ministern tänka sig en möjlighet att erkänna andra nordiska länders beslut gällande föräldraskap vid assisterad befruktning för samkönade par som flyttat till Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-07-10 Överlämnad: 2017-07-10 Sista svarsdatum: 2017-07-24 Svarsdatum: 2017-08-10 Anmäld: 2017-08-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga